Auto elektrika Banja Luka

Za sve probleme sa strujom i elektro uređajima, nudimo Vam kvalitetnu uslugu popravka istih. Vršimo uslugu servisiranja autoelektrike i nudimo Vam mogućnost nabavke rezervnih dijelova. Ukoliko imate problema sa auto klimom, i to nije problem jer vršimo usluge servisiranja istih. Isto tako nudimo održavanje i popravak električarskih instalacija te zamjenu i i popravak električnih / elektroničkih uređaja u vozilu.

Generator struje na vozilu, proizvodi struju i regulira punjenje akomulatora , te podržava napon od 14V u radu automobila. U današnje vrijeme gabariti i težina elektrokomponenti uvelike je smanjena, a suprotno tome povećana je snaga samog urađaja, pa tako da danas “mali” elektrookretač ima snagu od 2-3 kW te snaga generatora se danas penje do 220A, a kao neki normalni odnos je oko 70-100 A dok je to pred samo 10 godina bio 50A, a gabariti su se uvelike smanjili. Sve te elektrokomponente su danas veoma iskorištene i pate od velikog grijanja i okretaja odn. vrtnje motora.

Auto elektrika banja luka

KLIJENTI O NAMA